Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler Kursu Devam Etmektedir

OSMANLI TÜRKÇESİNDE KOLAY METİNLER KURSU DEVAM ETMEKTEDİR

Üsküdar Halk Eğitim Müdürlüğü ile 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında açmış olduğumuz “Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler Kurs Programı” ile öğrencilerimizin;

  • Harfleri ve harflerin birleşme durumlarını kavramaları,
  • Rakamları kavramaları,
  • Noktalama işaretlerini kavramaları,
  • Okutucu harflerle ilgili basit imla kaidelerini kavramaları,
  • İnce ve kalın harfleri okuyabilmeleri,
  • Türkçe asıllı kelimeleri tanımaları,
  • Kolay Türkçe metinleri okuyabilmeleri, amaçlanmıştır.

Zümrüt Emiroğlu eğitmenliğinde yoğun ilgi ile karşılanan 64 saatlik kursumuza toplam 26 öğrencimiz devam etmektedir.