Hizmetlerimiz

Ödünç Verme Hizmetleri

Üyelik

Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak için kütüphane web sayfasındaki “Üyelik Formu ” doldurulur.
Form doldurulduktan sonra kullanıcının telefonuna, kullanıcının haklarını ve kütüphaneden nasıl yararlanacağı hakkında bilgi içeren bir onaylama metni gönderilir. Kullanıcı bu metni onayladıktan sonra kendisine kütüphane şifresi gönderilir.

Ödünç Verme

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez.

 • Danışma Kaynakları (Özet, indeks, sözlük, ansiklopedi, v.b.),
 • Basılı olmayan (Yayımlanmamış) tezler,
 • Görsel-işitsel araçlar,
 • Rezerve kitaplar,
 • Ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları,
 • Müzik notaları,
 • Atlas, harita ve slaytlar,
 • Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal v.b. materyaller,
 • Yazma ve basma nadir eserler.
Kullanıcı Profili 

 Ödünç Kitap Alma Hakkı 

Ödünç Süresi 

Uzatma   Hakkı 

Uzatma     Süresi 
Akademik Personel 7 kitap 30 gün   3 defa   30 gün 
İdari Personel 3 kitap 15 gün   2 defa   15 gün 
Öğrenci (Lisans) 3 kitap 15 gün   2 defa   15 gün 
Öğrenci (Yüksek Lisans) 5 kitap 30 gün   3 defa   30 gün 
Öğrenci (Doktora) 5 kitap 30 gün   3 defa   30 gün 

 

Ayırtma

 • Ödünç alınmış bir yayın başka bir üye tarafından ayırtılabilir.
 • Başkası tarafından ayırtılan yayınların ödünç süresi uzatılamaz.
 • Ayırtılan yayın iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde üyeye e-posta ile bilgi gönderilir.
 • Ayırtılan yayınlar duyurudan itibaren 3 gün içinde ödünç alınmazsa sıradaki üyeye verilir. Yayını bekleyen üye yoksa yayın rafa kaldırılır.
 • Üyeler en fazla 2 kitap ayırtabilirler.

 

Uzatma

 • Süre uzatma işlemini üye, kütüphane web sayfasındaki Kütüphane Hesabım alanından kendisi yapar.
 • İade süresi geçmiş materyal için uzatma işlemi yapılmaz.
 • Kullanıcı profiline göre uzatma hakkı Tablo 1’de belirtilmiştir.


Geri Çağırma

 • Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir. Geri çağırma notu kullanıcının eline geçtikten sonra kullanıcı en geç 3 gün içinde yayını kütüphaneye iade etmek zorundadır.

İade

 • İade edilecek kaynakların işlemleri ödünç verme bankosunda yapılır.
 • Kaynaklar bir başkası tarafından da iade edilebilir.


Gecikme ve Tahsilat

 • Zamanında iade edilmeyen her bir Kütüphane materyali için üyeye para cezası tahakkuk ettirilir.
Kullanıcı ProfiliMateryal Türü SüreGecikme Ücreti
ÖğrenciTüm KaynaklarGünlük      0,75 TL
AkademikTüm KaynaklarGünlük      0,75 TL
İdariTüm KaynaklarGünlük      0,75 TL

 

Gecikme bedeli, Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait ilgili banka hesabına yatırılacaktır.

Hesap No: Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi TR220001000900588569195001

Açıklama kısmına “Ad-Soyad Kitap Gecikme Bedeli” bilgisi yazılacaktır.

Ödeme dekontunun kutuphanegeciktirmebedeli@medeniyet.edu.tr adresine ad-soyad,
öğrenci numarası yada sicil numarası, fakülte/bölüm
bilgilerinin yazılarak iletilmesi gerekmektedir.

 

İlişik Kesme

 • Üniversite personeli ve öğrenciler ile misafir/görevlendirmeli öğretim elemanları Üniversiteden ayrılmadan önce kütüphane ile ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
 • Belirli bir süre için üniversiteden izinli olarak ayrılan, emekli olan, istifa eden akademik ve idari personel ile mezun olan veya herhangi bir nedenden dolayı üniversiteden ayrılan öğrenciler kurum kimliklerini ibraz ederek kütüphaneden ilişiğini keser.
 • İlişik kesme sırasında, varsa kullanıcının üzerindeki kütüphane materyali iade alınır. Varsa para cezası tahsil edilir.
 • Üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmedikleri, gecikme bedellerini ödemedikleri sürece ilişik kesme belgeleri onaylanmaz.
İletişim:

Zehra Kartal
Ödünç Verme Hizmetleri Sorumlu Kütüphanecisi
E-Posta: zehra.kartal@medeniyet.edu.tr
Telefon: 0216 280 20 84