Veritabanları

Serbest Erişimli e-Kaynaklar

E-Dergiler

E-Kitaplar

 

E-Tezler

 

E-Sözlük Ve E-Ansiklopediler

e-Gazeteler

Araştırma Raporları Ve İstatistikler

Standartlar

Sesli Kitaplar

Diğer

BabLa Dil Portalı

BGA (Bilgi Güvenliği Akademisi)

ChemID Plus – NLM

Drug Information

Google Akademik

LawCrawler

MEDLINE / PubMED

MedlinePlus