Hakkımızda

21 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6005 numaralı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek 127. maddeyle kurulan Üniversitemizin idari yapılanması çerçevesinde   26.07.2011 tarihinde Hüsnü Demirbaş’ın Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak atanmasıyla kütüphanemizin kurulma çalışmaları başlamıştır.