Hizmetlerimiz

Mevzuat

Mevzuatla ilgili dokümanları aşağıdaki listeden indirebilirsiniz.

2547 Yükseköğretim Kanunuİndir
4734 Kamu İhale Kanunuİndir
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuİndir
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuİndir
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunİndir
6245 Harcırah Kanunuİndir
Elektronik Kaynakların Kullanımı ve Sorumluluklar Usul Ve Esaslarıİndir
Grup Çalışma Odaları Kullanım Usul ve Esaslarıİndir
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 1İndir
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 2İndir
ILL ve TÜBESS ile Belge Sağlama Hizmetleri Usul ve Esaslarıİndir
İMU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane Yönergesiİndir
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları Yönergesiİndir
Kullanıcı Dolapları Kullanım Usul ve Esaslarıİndir
Kütüphane Kullanım Usul ve Esaslarıİndir
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel tebliğ (Sayı 2007/1)İndir
Nadir Eserlerin Kullanımı Usul ve Esaslarıİndir
Ödünç – İade Usul ve Esaslarıİndir
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 1)İndir
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 2)İndir
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 3)İndir
Turnitin ve Ithenticate İntihal Kontrol Programları Kullanım Usul ve Esaslarıİndir
YÖK Üniversiteler Yayın Yönetmeliğiİndir
Yükseköğretim Kurumları “Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”İndir