Hizmetlerimiz

Mevzuat

Mevzuatla ilgili dokümanları aşağıdaki listeden indirebilirsiniz.

File Download
Kullanıcı Dolapları Kullanım Usul ve Esasları İndir
Turnitin ve Ithenticate İntihal Kontrol Programları Kullanım Usul ve Esasları İndir
ILL ve TÜBESS ile Belge Sağlama Hizmetleri Usul ve Esasları İndir
Ödünç - İade Usul ve Esasları İndir
Elektronik Kaynakların Kullanımı ve Sorumluluklar Usul Ve Esasları İndir
Grup Çalışma Odaları Kullanım Usul ve Esasları İndir
Nadir Eserlerin Kullanımı Usul ve Esasları İndir
Kütüphane Kullanım Usul ve Esasları İndir
İMU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphane Yönergesi İndir
Yükseköğretim Kurumları "Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği" İndir
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel tebliğ (Sayı 2007/1) İndir
6245 Harcırah Kanunu İndir
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu İndir
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 2 İndir
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 1 İndir
4734 Kamu İhale Kanunu İndir
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İndir
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 3) İndir
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 2) İndir
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İndir
2547 Yükseköğretim Kanunu İndir
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı 1) İndir
YÖK Üniversiteler Yayın Yönetmeliği İndir