Hizmetlerimiz

Belge Sağlama Hizmetleri

İMÜ mensuplarının ihtiyaç duyduğu ve İMÜ Kütüphanelerinde bulunmayan bilgi kaynaklarını yurtiçi kütüphane ve bilgi merkezlerinden ödünç veya fotokopi yolu ile sağlama hizmetidir. 

1- KİTS – Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi 

Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan basılı kitap ve makaleler Kütüphanelerarası Ödünç Verme Sistemi – KİTS (Inter Library Loan-ILL) ile sağlanmaktadır.  

2- TÜBESS – Türkiye Belge Sağlama Sistemi 

Üniversitemiz dışında hazırlanan tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi – TÜBESS ile sağlanabilmektedir. 

Üniversitemiz dışında hazırlanan tezlerde yayınlanma izni olmayan tezler, YÖK Tez Merkezinde “Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.” şeklinde görülür. Bu ibarenin bulunduğu tezler kütüphanemiz aracılığıyla YÖK Tez Merkezinden sağlanabilmektedir.   

Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir. 

Neleri İsteyebilirim?  

Makale, Kitap ve Tezler için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez. Elektronik kitapların tamamı telif hakları sebebiyle ödünç alınamaz. Ancak karşı kütüphanenin belirlediği sınırlar doğrultusunda, yayının içerisindeki bir veya birkaç bölüm ödünç olarak sağlanabilir.  

Kimler Yararlanabilir? 

Belge Sağlama Hizmetinden İMÜ mensubu Akademik/İdari personeli ve Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri yararlanabilir.  

Genel Kurallar 

  • Bu hizmetten yararlanabilen kullanıcılar sadece kendileri için istekte bulunabilirler. Başka kullanıcılar için istekte bulunamazlar. 
  • Kullanıcılar, bir seferde üzerlerinde en fazla 5 adet ödünç kaynak bulunabilecek şekilde istekte bulunabilirler. 
  • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Eksik veya yanlış doldurulan istekler işleme konulmayacaktır. 
  • İstekte bulunan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür. 
  • Yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kullanımı kısıtlanmış tezler talep edilememektedir. 
  • Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı kabul etmiş sayılır. 
  • Ödünç kitaplar kargo ile gönderilmektedir. Kargo ücretleri kullanıcıya aittir. 
  • Kitapları zamanında iade etmeyen kullanıcılar, ilgili kurum tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. 

İsteğim Ne Kadar Sürede Karşılanır? 

Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikalarına ve isteklerin gönderiminde kullanılan kargo firmasına bağlı olarak değişiklik gösterir.  

Ücretlendirme 

Ücret ilgili kütüphanenin belge sağlama politikasına ve çalışılan kargo firmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Hizmet ve kargo bedeli Belge Sağlama Birimine ödenir. 

Nasıl İstek Yapabilirim? 

Kullanıcı aradığı yayının İMÜ kütüphanelerinde bulunup bulunmadığını kutuphane.medeniyet.edu.tr adresindeki çevrimiçi katalog ve elektronik dergi-veri tabanlarını tarayarak tespit edebilir. 

Kaynak mevcut değil ise, istenen kaynak türüne göre (tez, makale, kitap) aşağıdaki linkten ilgili form eksiksiz doldurulmalıdır. 

İletişim:
Büşra AYDIN
ILL Hizmetleri Kütüphanecisi
E-Posta: busra.aydin@medeniyet.edu.tr
Telefon: 0216 280 2087