“Kavramların Peşinde Semineri” Gerçekleştirildi

“KAVRAMLARIN PEŞİNDE SEMİNERİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Üzeyir İlbak, bu programda “Hür Tefekkürün Kaleleri” olan edebiyat dergilerini tartışmaya açtı. Türk edebiyatı tarihinin önde gelen edebiyat dergileri hakkında düşüncelerini açıklayan İlbak, son dönem edebiyat dergiciliğimizin genel gidişatı ve güncel problemleri hakkında fikirlerini paylaştı. Program 30 Ekim 2023 Pazartesi tarihinde gerçekleştirildi.