Turnitin Kullanıcı Eğitimi Semineri Gerçekleştirildi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Turnitin Kullanıcı Eğitimi Semineri gerçekleştirildi. Seminerde,  iThenticate makale intihal raporlama programının tanıtımı yapıldıktan sonra Turnitin intihal raporlama programı üzerinde duruldu. Her iki programın ayrıldıkları noktalar, intihalin ne olduğu, nasıl gerçekleştiği ve bunu önleme yöntemleri dile getirildi. Seminerin sonunda Turnitin kullanımına ilişkin bir demo gerçekleştirildi. TechKnowledge firması Eğitim Danışmanı Serdinç Kaya tarafından verilen eğitime, üniversitemizin enstitü, fakülte ve daire başkanlıklarından idari ve akademik birçok personel katıldı.