Satın Alınan Dergiler

Kütüphane basılı süreli yayın koleksiyonumuza eklenen yeni dergilerimize, 1. kat Ödünç Verme Bankosu yanında bulunan Süreli Yayın Alanımızdan ulaşabilirsiniz.