“Tersinden Edebiyat Söyleşisi “Gerçekleştirildi

“TERSİNDEN EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ “GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Modern edebiyata yepyeni bir perspektifle yaklaşan Prof. Dr. Secaattin Tural, son dönem Türk şiirinin öncü isimleri arasında yer alan İsmet Özel’i farklı bir açıdan ele aldı ve şairin şiiri ve poetikası üzerine zihin açıcı görüşlerini paylaştı. Program, 11 Aralık 2023 Pazartesi tarihinde düzenlendi.