Tüm Veritabanları A-Z Dizin

O-T

 • OVID LWW Total Access

  Lippincott Williams & Wilkins (LWW) tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. Sağlık alanındaki profesyoneller ve öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik ortamda OVID platformu aracılığı ile kullanıma sunmaktadır. Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait 280 Tıp dergisi, Tamamı tam metin. Anahtar kelime ile arama yapıldığında, makalelerdeki tüm kelime, grafik, resimler taranır. MEDLINE’a OVID platformundan ücretsiz erişim (1950-günümüze) . 319 Open Access dergisine OVID platformundan erişim (MEDLINE içinde tarama yaptığınızda çıkan “Full Text”dergiler open access dergileridir.)

 • Open Dissertation (E-Tez)

  ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı 1902’den günümüze kadar uzanan 1.150.000’den fazla doktora tezini içermektedir. Tezler tam metin olarak da görülebilmektedir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık, konu ve üniversite adı taraması yapılabilmektedir.

 • Palgrave Macmillan Journals

  Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır. Palgrave Macmillan Journals veritabanı aboneliğimiz ULAKBİM EKUAL aracılığıyla sağlanmaktadır.

 • ProQuest Dissertations and Theses (E-Tez)

  Dünyanın en kapsamlı tez veritabanıdır. Dünyanın her tarafından 1743’den bugüne çeşitli disiplinlerde milyonlarca aranabilir tezin yanında PDF olarak indirilebilen iki milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. Veritabanı 1997’den bu yana eklenen lisansüstü tezlerin çoğunun tam metnini ve geriye dönük güçlü bir içerik sunmaktadır. 1861’de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.

 • Regional Business News (E-Dergi)

  ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı, bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır. Regional Business News, ABD'deki büyük şehir ve kırsal alanların tamamından 50 iş dünyası dergisi, gazete ve haber içermektedir.

 • ScienceDirect (E-Dergi)

  Kimya ve kimya mühendisliği, klinik tıp, bilgisayar bilimi, yer ve gök bilimi, ekonomi, işletme ve yönetim, mühendislik, enerji ve teknoloji, çevre bilimleri ve teknoloji, yaşam bilimi, madde bilimi, matematik, fizik ve astronomi, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerde 2318 dergi ve 30 e-kitap serisine tam metin erişim sağlamaktadır. "Comple Collection"a 2003 yılından itbaren ve "Freedom Collection"a 2006 yılından itbaren erişim verilmektedir. (Yanında yeşil kutucuk olan yayınlara tam metin erişim) E-Dergi, Tam Metin

 • Scopus (Bibliyografik)

  SciVerse Scopus bibliyometrik araçlarla birlike araştırmayı izlemeye, anataliz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

 • Social Sciences Index Retrospective 1907-1983 (Bibliyografik)

  Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

 • Springer Nature – Adis

  Mühendislik 2010-2020 Tıp ve Sağlık Bilimleri 2017-2020 Davranış Bilimleri 2017-2020 kitapları Üniversitemizin erişimine açıktır. Okunabilir, indirilebilir, çıktı alınabilir.

 • Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals (E-Dergi)

  Üniversitemiz tarafından satın alınan, mühendislik konusunda 2017-2020 yılları arası yayımlanan 9000 e-kitap yeralmaktadır. Kitaplar indirilebilmektedir.

 • SpringerLink (E-Dergi)

  Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularını kapsar.

 • Taylor & Francis Online (E-Dergi)

  Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanan birçok farklı disiplinde 2211 dergiye tam metin erişim imkanı sağlar.

 • Teacher Reference Center (Bibliyografik)

  ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime sunulan bu veri tabanı profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla en popüler 280 öğretmen ve yönetici dergisi ve magazininin indeks/özet bilgilerini içerir.

 • The Belt and Road Initiative Reference Source

  Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

 • Turcademy ( E-Kitap)

  Turcademy ile Türkiye'nin önde gelen yayıncılarından Seçkin Yayıncılık, Pegem Akademi, Anı Yayıncılık, Palme Yayıncılık ve Gazi Kitabevi’nden sağlanan Beşerî Bilimler, Sosyal Bilimler, Davranış Bilimleri, Teknoloji, Tıp ve daha pek çok alandan yaklaşık 2500 akademik kitaba elektronik olarak erişim sağlayabilirsiniz.

 • Turnitin

  Günümüz dijital kültüründe, herşey olduğu gibi intihal de çevrimiçi yapılmaktadır. OriginalityCheck, öğretmenlere, öğrenci çalışmalarını, uygunsuz alıntı veya olası intihale karşı, dünyanın en hassas metin karşılaştırma veri tabanı ile kıyaslayarak kontrol etmelerinde yardımcı olur. Turnitin, yetkili öğretmenlerin metnin kendisini, biçimini, tasarım ve düzenini görebilmesi için ödevin orijinalini muhafaza eder Turnitin, öğrencinin ödevinin ne kadarının veri tabanımızdaki içerikle eşleştiğini gösterir, böylece eğitimci ödevin orijinal olmayan bölümünü kolayca anlayabilir. Yabancı bir dilden dilimize çevirilerek gerçekleştirilen intihal vakalarını da tespit etmek mümkündür. Turnitin tamamen çevrimiçidir ve standart bir tarayıcı ile girilebilir.